Carenta de fosfor duce la intarzierea cresterii plantelor

Fosforul crește rezistenţa plantelor la secetă, stimulează dezvoltarea sistemului radicular, intensifică înfrățirea la cerealele păioase, are rol important în procesul de fructificare și formare a seminţelor. Insuficienţa fosforului, îndeosebi în primele perioade de vegetație, influențează negativ procesele de creștere și dezvoltarea plantelor. Carență de fosfor se manifestă prin întârzierea creșterii, ramificare redusă, sistemul radicular slab dezvoltat și coacere întârziată.

 

 

La pomi, carenţa de fosfor afectează creșterea mugurilor de rod, și determină căderea prematură a fructelor. Fosforul este un element nutritiv esențial pentru creșterea plantelor, iar rolul fosforului nu poate fi în locuit de nici un alt element nutritiv. Din aceste considerente, este necesară o aprovizionare adecvată a plantei. Fosforul joaca un rol primordial în metabolismul plantelor, participând la procesul de fotosinteză, respiraţie, biosinteza glucidelor, lipidelor, fosfaților, enzimelor.

De ce să folosiţi un îngrășământ starter?

SEED SPRINT are o concentraţie mare de fosfor, total solubil și ușor de asimilat, având rol important în primele faze de dezvoltare ale sistemului radicular.