DATE TEHNOLOGICE:

Judet Braila

Data semănat: 18.04.2017

Sola 12 – porumb fertilizat cu 130 DAP/HA+2 microgranulate în paralel. S-a folosit Seed Sprint  la cultura de porumb în paralel cu un alt microgranlat de pe piaţă care nu conţinea atât de mult fosfor. Ambele loturi au fost semanate la aceeași dată cu aceeași semănătoare.

PROBA DE SOL: în 18.05.2017

TDS – totalitatea dizolvatelor din sol
C – CONDUCTIVITATE© se poate observa o creştere considerabilă faţă de mijlocul rândului, pe rândul de microgranulate care practic dublează concentraţia de nutrient, iar între cele două microgranulate diferenţa mai mare o face SEED SPRINT;

Dacă factorul de insuficiență  este fosforul, atunci rolul microgranulatului este unul intens putând determina o creştere de producţie de 500-1000 kg /ha.

Ing. DEMIAN MIRCEA VIOREL