Diferențele vizibile în cazul folosirii îngrășământului Seed Sprint, la toate culturile:

Porumb

 


Grâu

Efectul Seed Sprint asupra dezvoltării sistemului radicular la grâu

Efectul Seed Sprint la cultura de grâu

Efectul Seed Sprint la cultura de grâu

 


Sfeclă

Efectul Seed Sprint la cultura de sfeclă

Soia

Efectul Seed Sprint la cultura de soia

Vezi mai multe rezultate și loturi demo din România în articole următoare!